Úvod

Spoločnosť VERKO, s.r.o. je súkromná firma, ktorá vznikla transformáciou fyzickej osoby na osobu právnickú. Firma začala svoju činnosť v roku 1992 poskytovaním služieb v oblasti technického poradenstva, autorizovaného stavebného dozoru, stavbyvedúceho a realizáciou stavieb.

V roku 2003 po transformácii spoločnosť rozšírila predmet činnosti nasledovne:

- inžiniering,
- projektovanie,
- dodávka a montáž TZB,
- realizácia stavieb.


Predmet činnosti vychádza z požiadavky investorov komplexne riešiť jednotlivé etapy výstavby, alebo stavbu ako celok. Výhodou takéhoto riešenia je zjednodušená komunikácia medzi investorom a jednotlivými dodávateľmi.

Spoločnosť vstupuje do kontaktu s klientom už v prvej fáze pri výbere lokalít a pozemkov vhodných pre realizáciu jeho zámerov. V tejto etape poskytujeme pre investorov poradenskú a inžiniersku činnosť.

K celkovej komplexnosti a spokojnosti klienta prispieva schopnosť firmy poskytnúť zákazníkovi projektovú predprípravu, architektonicky vyriešiť zadanú úlohu a v konečnom dôsledku pripraviť jednotlivé stupne projektovej dokumentácie, vrátane následného autorského a stavebného dozoru.

V oblasti TZB firma úročí bohaté skúsenosti spoločníkov v dodávke a montáži vykurovania, vzduchotechniky a chladenia, elektroinštalácie a pod. V spolupráci so zavedenými dodavateľmi kotlov, klimatizačnej techniky, vzduchotechnických zariadení, izolačných materiálov, elektroinštalačného materiálu (VIESSMANN BUDERUS, CARRIER, DAIKIN, GEA, ABB, Siemens a ďalšie), spoločnosť vytvára pre zákazníkov kvalitnú predprípravu a nasledovnú spoľahlivú realizáciu projektov.

Jednou z nových aktivít spoločnosti je dodávka a montáž plastových a hliníkových okien, dverí a špeciálnych konštrukcií, akými sú zimné záhrady, presklené fasády a pod.

Táto nová oblasť vznikla uzatvorením zmluvných vzťahov s renomovanými firmami, ktoré ponúkanými profilovými systémami :  REHAU , SALAMANDER a WICONA zabezpečujú vysokú kvalitu hotových výrobkov.

V snahe o skvalitnenie svojej činnosti spoločnosť získala certifikát kvality ISO.